Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Sykkylven : flaumsonekart
Ansvar:forfattarar: Siss-May Edvardsen, Ivar Olaf Peereboom
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Peereboom, Ivar Olaf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:18 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:9
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Aureelva / Sykkylven kommune
Note:Serietittel på omslag: Flaumsonekart
Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneheld detaljar kring flaumsonekartlegging for nedre delar av Aureelva i Sykkylven. Det er laga flaumsonekart for 10- og 200-årsflaumen. I tillegg er det gjeve vasshøgder for 20-, 50-, 100- og 500-årsflaumane. Det er utført eindel erosjonssikring mot flaum på gjeldande strekning. Ved større flaumar vil likevel vatnet stå utover jordene oppover langs Aureelva. Utrekningane viser at Aureelva vil gå over sine breidder allereie ved ein 10-årsflaum. Langs elva er det særleg dyrka mark og ungdomsskulen som vert berørt, samt område langs fjorden som fylgje av høg vasstand i sjø. Ved ein 200-årsflaum vert verknadene av flaumen større. Langs elva vert forutan ungdomsskulen, Kulturhuset og vidaregåande skule berørt. Større område med dyrka mark vert utsett for flaum. Lokal veg til skulene vert overfløymt, men ingen av dei større ferdselsårane vert berørt. Begge bruene har god kapasitet ved alle flaumstorleikar
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_09.pdf