Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hydrologiske målinger og datalevering til NVE
Ansvar:Mitch Bitney (red.), Leif Johnny Bogetveit, Morten Nordahl Due ...[et al.]
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 11
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:31 s., A1-A40 - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.08
Serie:NVE Veileder ; 1999:2
Emneord:Dataproduksjon / Grunnvann / Hydrologi / Snømåling / Vannføring
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Veilederen beskriver kort de viktigste hydrologiske parameterne som NVE samler inn data fra, samt hvilke kvalitetskrav vi stiller til registrering av slike data. Videre er det gitt omtale av ulike registreringsmedier og metoder for dataoverføring til NVE, herunder beskrivelse av AMIS og dataformatene Exdat og Vardat2.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
2.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: