Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sikkerhet mot skred i bratt terreng : kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak
Ansvar:redaktør: Steinar Schanche
Forfatter:red.: Schanche, Steinar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:45 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501 – 0678
Klassenummer:624.131.54.004.4(481)
Serie:NVE Veileder ; 2014:8
Emneord:Arealforvaltning / Sikringstiltak / Skredfare
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Publikasjonen ble 20.11.2020 erstattet av Sikkerhet mot skred i bratt terreng:
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng
Innhold:Sammendrag: Veilederen beskriver grunnlagsmateriale, metode og vurderingstemaer for kartlegging av skredtyper i bratt terreng (snøskred, sørpeskred, jordskred, flomskred, steinsprang og steinskred) samt fjellskred og skredgenererte flodbølger. Veilederen er først og fremst myntet på kartlegging i forbindelse med arealplanlegging. Veilederen beskriver hva som bør dokumenteres og rapporteres for slik kartlegging, på kommuneplan-, reguleringsplan- og byggesaksnivå
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
URL:https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng