Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW)
Ansvar:Eilif Brodtkorb og Odd-Kristian Selboe
Forfatter:Brodtkorb, Eilif / Selboe, Odd-Kristian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:17 s.
Serie:NVE Veileder ; 2004:1
Emneord:Biologisk mangfold / Dokumentasjon / Konsesjonsvilkår / Rapportering / Småkraftverk
Innhold:Sammendrag: Olje- og energidepartementet har i brev av 20.02.2003 stilt krav til
utbyggere av småkraftverk om gjennomføring av en enkel, faglig undersøkelse av
biologisk mangfold. Den dokumentasjonen av biologisk mangfold som så langt har
ligget til grunn for behandling av mindre kraftverk har vært av varierende kvalitet
og til dels vært lite beslutningsrelevant. Det har derfor vært et klart behov for å
utarbeide en veileder for biologisk mangfold undersøkelser. Denne veilederen
beskriver et opplegg for å fremskaffe beslutningsrelevant informasjon om biologisk
mangfold ved bygging av småkraftverk. Veilederen vil gjøre det enklere for
forvaltningen å kontrollere at nødvendige undersøkelser og vurderinger er
gjennomført, og vil derved forenkle saksbehandlingen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2004/veileder2004_01.pdf