Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem
Ansvar:forfattere: Frank Skapalen, Bjørn Jonassen
Forfatter:Skapalen, Frank / Jonassen, Bjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:33 s. - kol. fig.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer: 621.311.1:351.824.11.004.4(481)
Serie:NVE Veileder ; 2012:7
Emneord:Automatisering / Avregninger / Faktureringer / Kraftforbruk / Kraftomsetning / Personvern / Sikkerhetstiltak
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Dette dokumentet er en veileder for hvordan kravene i § 4-2 g
(om sikkerhet i AMS) i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester kan oppfylles
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2012/veileder2012_07.pdf