Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg
Ansvar:redaktør: Arne T. Hamarsland
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat / red.: Hamarsland, Arne Trond
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:115 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:502.3:627(28)
Serie:NVE Veileder ; 2005:2
Emneord:Miljøeffekter / Miljøkonsekvenser / Miljøovervåking / Vassdragsanlegg
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Forskrift om internkontroll (vannressursloven) trådte i kraft
21.2.2003. Veilederen gir en utdyping av de viktigste kravene i forskriften samt
forholdet mellom vassdragslovgivning og plan- og bygningslov når det gjelder
bygging og opprusting av vannkraftanlegg. Fagtema som vegetasjonsetablering,
miljøtiltak i vassdrag, hydrologi og avfall/forurensning belyses. Forhold rundt de
ulike konstruksjonene i en vannkraftutbygging omtales.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2005/veileder2005_02.pdf