Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder for dambruddsbølgeberegninger
Ansvar:Karen Marie Straume (red.), Dag Bachke, Morten Skoglund
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 11
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:18 s. + vedlegg - ill., kart
ISBN/ISSN:82-410-0363-3
Serie:NVE Veileder ; 1999:1
Emneord:Beredskap / Dambruddsbølgeberegning / Dammer
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Veiledningen er utarbeidet i samarbeid mellom SINTEF, EnFO og NVE, og ble påbegynt i 1996. Arbeidet ble utført av SINTEF Bygg og miljøteknikk. Første versjon av veiledningen var klar i juni 1997. Denne versjonen ble testet ut gjennom et EnFO-prosjekt på 5 dammer vinteren 1997/1998. NVE har revidert veiledningen og den er kvalitetskontrollert av SINTEF. Dagens versjon er et resultat av erfaringene med beregningene på disse 5 dammene, samt første utgave av veiledningen. Målgruppe for veiledningen er alle dameiere i bruddkonsekvensklasse 1 og 2 som skal utføre dambruddsbølgeberegninger. Veiledningen er en tekniske brukerveiledning hvor forutsetninger og framgangsmåte for gjennomføring av beregningene beskrives.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: