Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder i kvalitetssikring av små vannturbiner
Ansvar:redaktør: Arne Kjølle ; forfattere: Arne Kjølle ... [et al.]
Forfatter:Kjølle, Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:187 s. - ill., diagr., fig.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:621.224.002
Serie:NVE Veileder ; 2007:1
Emneord:Kvalitetssikring / Små vannkraftanlegg / Turbiner
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: En økende interesse for bygging av små kraftverk har medført at
mange mekaniske verksteder har gått i gang med produksjon og levering av små
turbiner. Disse prosjektene representerer høyteknologi, og NVE ser behovet for at
tilpasning og design av små turbiner kan kvalitetssikres før overlevering til
kunden. NVE har derfor fått utarbeidet den veilederen. Her behandles i hovedsak
bare turbiner og rørledninger knyttet direkte til turbinene. Veilederen er utarbeidet
ved NTNU og har gjennomgått en bred kvalitetssikring. Veilederen tar sikte på å
veilede produsenter avsmåturbiner i hva en kvalitetssikring skal omfatte og hvordan
den bør gjennomføres. Små kraftverk kan deles inn i følgende kategorier:
Mikrokraftverk (under 100 kW), Minikraftverk (100 kW - 1000 kW) og Småkraftverk
(1000 kW - 10 000 kW).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2007/veileder2007_01.pdf