Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg : meldinger etter plan- og bygningsloven kap. 14 og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger
Ansvar:redaktør: Siv Sannem Inderberg ; forfatter: Lisa Vedeld Hammer
Forfatter:Hammer, Lisa Vedeld / red.: Inderberg, Siv Sannem
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:23 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:351.824.11(481)
Serie:NVE Veileder ; 2014:5
Emneord:Energiloven / Konsesjonsvilkår / Kraftanlegg / Kraftoverføring
Geografiske emneord:Norge
Note:Erstattet av NVE Veileder 2016:5
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne veilederen gjelder utarbeidelse av melding for
kraftoverføringsanlegg etter forskrift om konsekvensutredninger av 26.06.2009.
Målgruppen for veilederen er i første rekke tiltakshavere og konsulenter som foretar planlegging og utredningsarbeid i forbindelse med utarbeiding av meldinger etter forskrift om konsekvensutredninger. Den vil også kunne gi nyttig informasjon til høringsinstanser eller andre som på en eller annen måte er involvert i konsesjonsbehandlingen. Veilederen blir ikke trykket opp i papireksemplarer, men kun
utgitt på NVEs internettsider. Revisjoner av veilederen vil skje fortløpende, og vi anbefaler tiltakshavere å benytte siste versjon på www.nve.no
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_05.pdf