Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt
Ansvar:redaktør: Seija Stenius, Per Alve Glad : forfattere: Seija Stenius, Per Alve Glad, Thea Karoline Wang, Thomas Væringstad
Forfatter:Stenius, Seija / Glad, Per Alve / Wang, Thea Karoline / Væringstad, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[108] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:556.16.01(481)
Serie:NVE Veileder ; 2015:7
Emneord:Flomberegninger / Hydrologiske metoder / Nedbørfelt
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen er en generell veileder for flomberegninger i små uregulerte
felt og beskriver anbefalte metoder og tilgjengelig datagrunnlag. Metodene er flomfrekvensanalyser, formelverk, flommodellen i PQRUT og Rasjonale formel. I tillegg beskrives metode for å ta hensyn til ventede klimaendringer. Målgruppen er konsulenter og offentlige etater med relevant hydrologisk fagkompetanse. Metodene omfatter ikke urbaniserte eller regulerte felt, men ved lav urbaniserings-
/reguleringsgrad kan metodene beskrevet i denne veilederen benyttes
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_07.pdf