Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veileder til leveringskvalitetsforskriften
Ansvar:redaktør: Camilla Aabakken ; forfattere: Camilla Aabakken ... [et al.]
Forfatter:Aabakken, Camilla
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:xiv, 66 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Veileder ; 2018:7
Emneord:Avbruddsrapportering / Forskrifter / Kraftsystemer / Leveringskvalitet / Spenningskvalitet / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Camilla Aabakken, Ragnhild Aker Nordeng, Eirik Eggum, Håvard Hansen og Jørgen Tjersland
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Leveringskvalitetsforskriften inneholder bestemmelser med
grenseverdier til leveringskvalitet, bestemmelser for hvordan leveringskvalitet skal registreres og rapporteres og bestemmelser for utbedring, saksbehandling og informasjon. Denne veilederen gir forklaringer på hva de ulike bestemmelsene er, hva som er hensikten med dem og hvordan de skal forstås
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2018/veileder2018_07.pdf