Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon
Ansvar:forfatter: Ole Per Schei
Forfatter:Schei, Ole Per
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:20 s. - fig.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:351.79:626/627]:712(481)
Serie:NVE Veileder ; 2013:3
Emneord:Konsesjoner / Landskapsplanlegging / Vassdragsanlegg / Vassdragstiltak
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Veilederen beskriver innholdet i en detaljplan for miljø og landskap som må utarbeides etter at konsesjon for vassdragstiltak er gitt. Detaljplanen skal være godkjent av NVE før arbeidet med tiltaket blir igangsatt
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2013/veileder2013_03.pdf