Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kartlegging og dokumentasjon av naturmangfold ved bygging av små kraftverk - revidert utgave : mal for utarbeidelse av rapport
Ansvar:redaktør: Auen Korbøl ; forfattere: Auen Korbøl, Pernille Lund Hoel
Forfatter:Korbøl, Auen / Hoel, Pernille Lund
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018.- rev. utg.
Omfang:14 s. - kol. ill..- rev. utg.
ISBN/ISSN:978-82-410-1775-9 / 1501-0678
Klassenummer:627.8:574.4/.5.087
Serie:NVE Veileder ; 2018:6
Emneord:Biologisk mangfold / Dokumentasjon / Konsesjonsvilkår / Rapportering / Småkraftverk
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk og er en revidert utgave av NVE Veileder 2009:3
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne veilederen tar bare opp kravene til undersøkelser av naturmangfold ved bygging av små kraftverk. Naturmangfold er bare ett av flere tema som må utredes på miljøsiden. Vi viser til NVEs mal for småkraftverksøknader
for andre temaer. Den nye malen for utarbeidelse av rapport om naturmangfold som blir presentert i dette dokumentet er et resultat av et samarbeid mellom NVE og Miljødirektoratet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2018/veileder2018_06.pdf