Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak
Ansvar:forfattere: NVE
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:55 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:347.24(094.7)(481)
Serie:NVE Veileder ; 2017:1
Emneord:Lover / Vannressursforvaltning / Vannressursloven
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen beskriver hvordan vassdrags- og grunnvannstiltak behandles etter vannressurslovens bestemmelser
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_01.pdf