Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Små dammer : veileder for planlegging, bygging og vedlikehold
Ansvar:redaktør: Grethe Holm Midttømme
Forfatter:red.: Midttømme, Grethe Holm
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:95 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:627.8.002
Serie:NVE Veileder ; 2006:2
Emneord:Dammer / Vassbygging / Veiledninger
Note:Dokumentet er en revidert utgave av: Små dammer. - Oslo : NVE, 1982. -
ISBN 82-00-28535-9
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen gir en enkel orientering om hvordan små dammer, som ikke
omfattes av forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg, bør planlegges,
bygges og holdes vedlike. Den beskriver løsninger som gir en rimelig sikkerhet mot
brudd eller skader, og sikrer at dammene kan stå i svært lang tid med minst mulig
vedlikehold. Det er også tatt hensyn til at de konstruksjoner og utførelser som
velges ikke bør være unødvendig kostbare. Hovedfokus er planlegging, valg av
damtype, utførelse, tilsyn, reparasjon og vedlikehold av små dammer. Det er også
gitt en orientering om aktuelt regelverk og nedlegging av dammer, samt beskrivelser
av en del brudd på mindre dammer for å illustrere hvilke konsekvenser dameier kan
bli stilt ansvarlig for.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2006/veileder2006_02.pdf