Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skyggekast fra vindkraftverk : veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis
Ansvar:redaktør: Erlend Bjerkestrand ; forfatter: Erlend Bjerkestrand, Hilde Aass, Jørgen Kocbach Bølling
Forfatter:Bjerkestrand, Erlend / Bølling, Jørgen Kocbach / Aass, Hilde
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:7 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:621.311.24:72.017]:351.824.11
Serie:NVE Veileder ; 2014:2
Emneord:Konsesjonsbehandling / Offentlig forvaltning / Skygger / Vindkraftanlegg
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen gir informasjon om hvordan skyggekast fra vindturbiner skal beregnes og om NVEs praksis ved konsesjonsbehandling av vindkraftverk der skyggekast kan væreet tema. Dokumentet bygger på en rapport fra Norconsult AS
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_02.pdf