Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein
Ansvar:redaktør: Lars Jenssen og Tharan fergus ; forfatter: Lars Jenssen og Einar Tesaker
Forfatter:Jenssen, Lars / Tesaker, Einar / red.: Fergus, Tharan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) M
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:132, 35 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:627-032.5:551.3.053
Serie:NVE Veileder ; 2009:4
Emneord:Dimensjonering / Erosjonssikring / Hydrauliske forhold / Vannbygging
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein gir
anvisninger for beregning og utforming av ulike typer erosjonssikring: sikring av
elvebredd og elvebunn, sikring av kulvertutløp, sikring av brofundament, sikring
ved hjelp av terskler og ved bruk av buner. Veilederen beskriver steinmaterialet,
beregning av steinstørrelse, sikringstykkelse, sikringens utstrekning og utforming av
filter mot grunnen. I tillegg blir grunnleggende forhold ved erosjon og
massetransport, og ulike typer erosjonssikring og sikringsmetoder gjennomgått i
veilederen. Sikring mot bølgeerosjon behandles ikke, og ikke sikring med andre
materialer enn stein. Veilederen retter seg mot personer som planlegger
erosjonssikring i elver og bekker, og som allerede har kunnskap om
vassdragshydraulikk.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05) M
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2009/veileder2009_04.pdf