Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Visualisering av planlagte vindkraftverk : veileder
Ansvar:Trond Simensen
Forfatter:Simensen, Trond
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:11, 30, 8 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Serie:NVE Veileder ; 2007:5
Emneord:Estetikk / Vindkraftverk / Vindmøller / Visualiseringsmetoder
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Ved behandling av søknader om å få bygge og drive vindkraftverk er
de visuelle virkningene av den planlagte utbyggingen viktige. En mest mulig realistisk
framstilling av de visuelle virkningene er derfor en viktig del av
beslutningsgrunnlaget ved vurdering av om konsesjon skal meddeles, og som
grunnlag for vedtak om reguleringsplan. Denne veilederen beskriver forhold som er
viktige ved vurderingen av de visuelle virkningene av et vindkraftverk, og gir råd om
egnede verktøy og metoder som kan benyttes for å visualisere dette.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2007/veileder2007_05.pdf