Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Rettleiar i planlegging, bygging og drift av små kraftverk
Ansvar:redaktører: Jan Slapgård [og] Kjell Erik Stensby ; forfattere: SWECO Norge, Bjørnar Fladen, Erik Holmqvist [og] Dag Bachke
Forfatter:Bachke, Dag / Fladen, Bjørnar / Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011.- Ny utg.
Omfang:137 s. - ill. (noen kol.).- Ny utg.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:621.221.002 / 621.311.002
Serie:NVE Veileder ; 2011:4
Emneord:Mikrokraftverk / Miljøpåvirkning / Minikraftverk / Småkraftverk / Vannføring
Geografiske emneord:Norge
Note:Nynorsk utgave av NVE Veileder 2010:1
Innhold:Sammendrag: NVE har sett et behov for en ny veileder i planlegging, bygging og
drift av små vannkraftverk. I 2003 fikk NVE laget en veileder (Veileder nr. 2/2003)
hvor målsettingen var å dekke alle relevante temaer. Veilederens ble utarbeidet av
Norconsult AS og NVE. Herværende veileder er en revisjon av 2003-veilederen, og
er i all hovedsak er utført av SWECO, men hvor noen av temaene er forfattet av
NVE. Noen temaer er dekket mer utfyllende i egne rapporter/veiledere. Veilederen
tar sikte på å veilede ikke-profesjonelle utbyggere i hvordan en vellykket
planlegging og utbygging av små kraftverk gjennomføres. Planer og økonomi bør
imidlertid kvalitetssikres av erfarne rådgivere før utbygging, og hvor en befaring på
stedet bør være inkludert. Små kraftverk kan deles inn i følgende kategorier:
Mikrokraftverk Under 100 kW, Minikraftverk 100 kW - 1 000 kW og Småkraftverk fra
1 000 kW og oppover til rundt 10 000 kW for denne veilederen. I markedet for små
kraftverk er det mange leverandører med tildels store variasjoner i pris og kvalitet.
Et kraftverk har sine særtrekk hva angår vannføring over året, fallhøyde, topografi,
grunnforhold etc. For å sikre riktig design og valg av utstyr er det derfor viktig at
det stilles riktige krav til anlegget uavhengig av en enkelt leverandørs
leveringsprogram. Avgjørende ved planlegging og bygging er at: Slike kraftverk får
en god lokal tilpasning for problemfri drift, slike kraftverk får utstyr med god kvalitet
slik at levetiden blir lang og drifts- og vedlikeholdsutgiftene blir lave, utbygger får
full oversikt over de økonomiske forholdene før utbygging ved gode, detaljerte
planer og økonomiske analyser, og ved gode kontrakter for utbyggingen og gode
avtaleforhold for kraftproduksjonen i driftsfasen. Det gjøres oppmerksom på at
veilederen vil bli oppdatert ved behov ved endringer i rammebetingelser, lover,
forskrifter, offentlig saksbehandling etc.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2011/veileder2011_04.pdf