Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bayesiansk tilpasning av vannføringskurver : hydraulisk klassifikasjon og utarbeidelse av førkunnskap
Ansvar:Asgeir Petersen-Øverleir
Forfatter:Petersen-Øverleir, Asgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:41, 27 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:519.24:556.16.01
Serie:NVE Veileder ; 2008:2
Emneord:Bayesiansk statistikk / Hydrauliske forhold / Vannføringskurver
Note:Dokumentet inneholder også artikkelen: Bayesian methods estimating multi-segment
discharge rating curves / Trond Reitan and Asgeir Petersen-Øverleir
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Prosessen med å relatere stedsspesifikk førkunnskap til parametrene i
vannføringskurven er fireedelt: (1) klassifisering av strømningstype, dvs. de
kontrollerende elementene for vannstand – vannføring relasjonen, ved stasjonen;
(2) relatere strømningstypen til et kjent hydraulisk rammeverk av ligninger; (3) finne
relasjonen mellom de hydrauliske ligningene og vannføringskurves parametre;
(4) vurdere de stedsspesifikke verdiene opp mot denne relasjonen, og videre
oppsummere forkunnskapen i a priori fordelinger for vannføringskurveparametrene.
A priori fordelingene blir så oppdatert med data i form av vannføringsmålinger ved
hjelp av Bayesiansk simuleringsmetodikk. Resultatet er såkalte a posteriori
fordelinger på vannføringskurveparameterne. Disse benyttes for estimering av
vannføringskurve samt påfølgende usikkerhetsestimater. Denne rapporten tar for
seg de fire ovennevnte stegene for fastsetting av førkunnskap. Det gis også en
enkel innføring i Bayesiansk regresjon for estimering av vannføringskurven.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2008/veileder2008_02.pdf