Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Rettleiing i risiko- og sårbarheitsanalysar for kraftforsyninga : eit grunnlag for godt beredskapsarbeid
Ansvar:utarbeidet av Proactima
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:56 s. - ill., fig.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:621.311.004.4(481)
Serie:NVE Veileder ; 2010:4
Emneord:Beredskapsplanlegging / Risikoanalyser / Veiledninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Finnes også i bokmålsutgave
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: En innføring i hvordan bruke risiko- og sårbarhetsanalyser for å
tilfredsstille kravene gitt av Forskrift om beredskap i kraftforsyningen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2010/veileder2010_04.pdf