Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sikkerhet mot kvikkleireskred : vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper
Ansvar:redaktør: Steinar Schanche og Ellen E. Davis Haugen
Forfatter:red.: Schanche, Steinar / red.: Haugen, Ellen Elizabeth Davis
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:43 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:624.131.54.001(481)
Serie:NVE Veileder ; 2014:7
Emneord:Arealplanlegging / Kartlegging / Kvikkleireskred / Sikkerhetsanalyser / Skredfare
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire, og andre jordarter med tilsvarende egenskaper, skal utredes og tas hensyn til i arealplanlegging og byggesak. Veilederen beskriver hvilke krav til sikkerhet som gjelder for bygging i slike områder, hvordan kravene kan oppfylles og krav
til grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger. Veilederen utdyper Byggteknisk forskrift (TEK 10) og NVEs retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar”
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf