Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) : revidert utgave
Ansvar:Eilif Brodtkorb og Odd-Kristian Selboe
Forfatter:Brodtkorb, Eilif / Selboe, Odd-Kristian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007.- rev. utg.
Omfang:18 s. - diagr..- rev. utg.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:627.8:574.4/.5.087
Serie:NVE Veileder ; 2007:3
Emneord:Biologisk mangfold / Dokumentasjon / Konsesjonsvilkår / Rapportering / Småkraftverk
Note:Dokumentet er en revidert utgave av NVE Veileder 1:2004
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Olje- og energidepartementet har i brev av 20.02.2003 stilt krav til
utbyggere av småkraftverk om gjennomføring av en faglig undersøkelse av
biologisk mangfold. Den øvre rammen for denne undersøkelsen er 20 000 kr, men
rammen kan fravikes dersom særlige forhold tilsier det. Dokumentasjonen av det
biologiske mangfoldet kommer i tillegg til den generelle redegjørelsen for
miljøvirkningene av tiltaket.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2007/veileder2007_03.pdf