Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker : rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader
Ansvar:redaktør: Ragnhild Stokker ; forfattarar: Carsten Jensen ... [et al.]
Forfatter:Jensen, Carsten / red.: Stokker, Ragnhild
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:92 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:347.232:621.311(481) / 351.824.11(481)
Serie:NVE Veileder ; 2010:3
Emneord:Konsekvensutredning / Konsesjonsbehandling / Vannkraftutbygging
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Carsten Jensen, Eilif Brodtkorb, Ragnhild Stokker, Jan Sørensen og
Knut Gakkestad
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rettleiaren gjeld først og fremst søknader om
vasskraftutbygging som fell inn under plan- og bygningslova si forskrift om
konsekvensutgreiingar (KU-saker). Utforming av meldingar og søknader med KU er
grundig skildra. Ein del andre sakstypar samt revisjonar er omtalt i dei siste kapitla.
Rettleiaren er ei revidert utgåve av NVEs rettleiar 1/98. Målgruppa for rettleiaren er
primært tiltakshavarar og konsulentar som utfører planleggings- og utgreiingsarbeid
knytt til meldingar og søknader. Han vil også gi nyttig informasjon til
høyringsinstansar og andre som på ein eller annan måte er involverte i
konsesjonshandsaminga.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2010/veileder2010_03.pdf