Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga
Ansvar:forfatter: Randi Holme
Forfatter:Holme, Randi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:13 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:351.79:626/627(481)
Serie:NVE Veileder ; 2013:2
Emneord:Internkontroll / Konsesjoner / Vassdragsanlegg / Vassdragstiltak
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Rettleiaren utdjupar krava gitt i Forskrift om internkontroll etter
vassdragslovgivningen – FOR 2011-10-28 nr. 1058. Rettleiaren gjeld for vassdragsanlegg som er underlagt internkontroll etter forskrifta
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2013/veileder2013_02.pdf