Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging : grunnlag for innsigelse
Ansvar:Grethe Helgås
Forfatter:Helgås, Grethe
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:26 s. - kol.ill.
Serie:NVE Veileder ; 2017:2
Emneord:Arealplaner / Energianlegg / Erosjon / Flom / Grunnvann / Skred / Vassdrag
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne veilederen klargjør hva som anses som «Nasjonale og
vesentlige regionale interesser» knyttet til NVEs saksområder, og hva som skal til for at disse interessene skal være tilstrekkelig ivaretatt i arealplaner etter plan- og bygningsloven. NVE har innsigelseskompetanse for nasjonale og vesentlige regionale
interesser knyttet til energi-, skred-, flom-, vassdrags- og grunnvannsspørsmål. Veilederen består av en innledende beskrivelse av NVEs oppgaver, saksområder og to tabeller
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf