Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veileder for vurdering av landskapsvirkninger ved utbygging av vindkraftverk
Ansvar:redaktør: Marthe Laureen Helland ; forfattere: Marthe Laureen Helland ... [et al.]
Forfatter:Helland, Marthe Laureen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:46 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:502.63:621.311.24(481) / 712:621.311.24(481)
Serie:NVE Veileder ; 2015:1
Emneord:Konsekvensutredninger / Landskap / Vindkraftanlegg
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Marthe Laureen Helland, Matilde Anker, Sissel Belgen Jakobsen, Mari Lise Sjong, Toril Grønningsæter, Trond Simensen, Kristi Vindedal og Even Gaukstad
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne veilederen viser en systematisk fremgangsmåte for å utrede mulige virkninger for landskap av planlagte vindkraftverk, der begrunnelse for vurderingene er vektlagt. Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Riksantikvaren og Miljødirektoratet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_01.pdf