Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Arealplanlegging i tilknytning til vassdrag og energianlegg
Ansvar:Anders Skauge
Forfatter:Skauge, Anders
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:26 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0377-3 / 1501-0678
Klassenummer:69.009.18(481)
Serie:NVE Veileder ; 1999:3
Emneord:Arealplanlegging / Energianlegg / Vassdrag
Geografiske emneord:Norge
Innhold:NVE fokuserer i større grad enn tidligere på direktoratets rolle som medvirker og høringspart etter plan- og bygningsloven. Denne veilederen er en viktig del av NVEs informasjonstiltak overfor kommuner, fylkeskommuner, statsetater m.m., blant annet med tanke på å redusere skadepotensialet ved flom. I veilederen gis det informasjon om hvilket forvaltningsansvar etaten har, og det gis råd om hvordan vassdrag og energianlegg bør behandles etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er lagt på temaene vassdragsmiljø og allmenne interesser i vassdrag, forholdet til flom og erosjon, verna vassdrag, energianlegg og vannkraftutbygging.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/1999/veileder1999_03.pdf