Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Rettleiar for utarbeiding av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for vindkraftverk
Ansvar:redaktør: Randi Holme ; forfattere: Kristin Evjen ... [et al.]
Forfatter:Evjen, Kristin / red.: Holme, Randi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:24 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:502.33:621.311.24(481)
Serie:NVE Veileder ; 2016:1
Emneord:Planlegging / Utbygging / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Kristin Evjen, Olav Haaverstad, Marte Lundsbakken, Erlend Bjerkestrand og Erlend Ballangrud Borgli
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Målgruppa for denne rettleiaren er primært tiltakshavarar og
konsulentar som utfører planleggings- og utgreiingsarbeid knytt til vilkåret om MTA og detaljplan for vindkraftverk. I rettleiaren finn ein skisse til ein struktur som det er ønskjeleg at konsesjonærane brukar når planar blir utarbeidde. Rettleiaren vil også gi nyttig informasjon til andre som på ein eller annan måte er involverte i planleggingsarbeidet av eit vindkraftverk.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_01.pdf