Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg : meldinger etter plan- og bygningsloven kap. 14 og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover
Ansvar:redaktør: Siv Sannem Inderberg ; forfatter: Lisa Vedeld Hammer
Forfatter:Hammer, Lisa Vedeld / red.: Inderberg, Siv Sannem
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:22 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:351.824.11(481)
Serie:NVE Veileder ; 2016:5
Emneord:Energiloven / Konsesjonsvilkår / Kraftanlegg / Kraftoverføring
Geografiske emneord:Norge
Note:Revidert utgave av NVE Veileder 2015:5
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen dekker melding for kraftoverføringsanlegg etter forskrift om
konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover av 19.12.2014. Veilederen er en revidert versjon av veileder 5/2014. Målgruppen for veilederen er tiltakshavere og konsulenter som utarbeider meldinger for nettiltak. Den vil også kunne være nyttig for instanser som på en eller annen måte er involvert i konsesjonsbehandlingen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_05.pdf