Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Inntakshåndboken : rettledning og utforming av inntak til små kraftverk i Norge
Ansvar:Lars Jenssen ... [et al.]
Forfatter:Jenssen, Lars
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:136 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:627.84 / 621.221.3.01
Serie:NVE Veileder ; 2006:1
Emneord:Hydraulikk / Hydrologiske forhold / Kraftutbygging / Småkraftverk / Vanninntak
Geografiske emneord:Norge
Note:Undertittel på omslag: En rettledning for planlegging og utforming av inntak til små
kraftverk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Dette er en håndbok om hydraulisk utforming av inntak til
småkraftverk. Med inntak mener vi hele konstruksjonen som bygges for å lede
vannet fra elven og inn i rørgaten. Boken beskriver de ulike komponentene og deres
funksjon, og viktige hensyn ved utforming av de ulike delene. Den gjennomgår
forhold som ofte skaper problem for utbyggeren; drivgods, is, sediment og luft. Den
har og et kapittel om hydraulisk beregning av inntaksdelene. Håndboken gir og et
sammendrag av driftserfaringer og viser noen eksempler på anlegg som er bygget.
De viktigste punktene utbyggeren bør tenke på er samlet i en sjekkliste. Styrke- og
stabilitetsberegning av de ulike komponentene blir ikke behandlet, heller ikke offentlig
regelverk, søknadsprosedyrer, eller utforming av rørgate og kraftstasjon.
Håndboken er laget ved Institutt for vann- og miljøteknikk på NTNU, som en del av
forskningsprosjektet Bedre utforming av inntak (BEDUIN), som ble finansiert av
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2006/veileder2006_01.pdf