Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags og grunnvannstiltak
Ansvar:forfatter: NVE
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:56 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2110-7 / 1501-0678
Klassenummer:347.24(094.7)(481)
Serie:NVE Veileder ; 2021:1
Emneord:Konsesjon / Lover / Vannressursforvaltning / Vannressursloven / Vassdragstiltak
Geografiske emneord:Norge
Note:Erstatter Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags og grunnvannstiltak (2017)
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen gir en oversikt over vannressursloven generelt, og særlig de reglene som gjelder for vassdragstiltak og grunnvannstiltak som ikke er
vannkraftproduksjon. Videre gir den en oversikt over en del andre lover som kan være relevante for tiltakshavere med vassdrags- og grunnvannstiltak. Målgruppen er den offentlige forvaltningen, og de som planlegger og utfører vassdrags- og grunnvannstiltak. Nye bestemmelser om blant annet grunnvann i vannressursloven er gjeldende fra 1.1.2018. Veilederen utgis kun digitalt.

For å sikre at kravet til innhold i meldinger og søknader om vassdrags- og
grunnvannstiltak er tilstrekkelig ivaretatt er det for en rekke formål utarbeidet egne søknadsmaler og meldingsmaler. For eksempel for uttak av vann til settefiskproduksjon, drikkevannsforsyning og grunnvannsuttak. Disse finnes på www.nve.no.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_01.pdf