Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen
Ansvar:redaktør: Arthur Gjengstø og Rikke C. Arnulf ; forfatter: Frank Skapalen ... [et al.]
Forfatter:Skapalen, Frank
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:136, 5, [22] s. - fig. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:621.311.004.4(481)
Serie:NVE Veileder ; 2011:1
Emneord:Beredskapsplanlegging / Forskrifter / Risikoanalyser / Veiledninger
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Hensikten med forskrift om beredskap i kraftforsyningen
(beredskapsforskriften, BfK) er å stille minimumskrav til alle enheter i
kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), slik at enhetene er i stand til å
forebygge og håndtere ekstraordinære hendelser som kan skade eller hindre
produksjon, overføring eller fordeling av elektrisk kraft og fjernvarme. I hovedsak
setter forskriften krav til funksjonelle, overordnede mål. Forskriften inneholder
også på noen områder detaljerte krav. Veiledningen utdyper og forklarer
forskriftsteksten.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2011/veileder2011_01.pdf