Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder for lokale energiutredninger : revidert utgave av NVE veileder nr 1 - 2005
Ansvar:redaktør: Kirsti Hind Fagerlund ; forfattere: Monica Havskjold, Anne Sofie Ravndal Risnes, Nils Martin Espegren [og] XRGIA Analyse & Rådgivning
Forfatter:Havskjold, Monica / Risnes, Anne Sofie Ravndal / Espegren, Nils Martin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:40 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:338.465:621.31(481) / 351.824.11(481)
Serie:NVE Veileder ; 2009:2
Emneord:Energiforsyning / Energistatistikk / Lokal elforsyning / Områdekonsesjonærer
Geografiske emneord:Norge
Note:Revidert utgave av NVE Veileder nr. 2003:3 og 2005:1
Innhold:Sammendrag: Forskrift om energiutredninger trådte i kraft 1.1.2003. Som en følge
av dette har NVE utarbeidet en veileder for lokale energiutredninger. Det finnes
også en tilsvarende veileder for regionale kraftsystemutredninger (NVE Veileder
2007:2). Hensikten med veilederen for lokale energiutredninger er delt: Den skal gi
en begrunnelse for tiltaket, ved å beskrive hensikt og prosess som ligger bak
utarbeidelse av forskrift om energiutredninger, og da med spesiell fokus på den
delen som gjelder lokale energiutredninger. Veilederen skal angi hva utredningen
forventes å inneholde. Lokale energiutredninger er i første rekke et
informasjonsvirkemiddel, og skal blant annet bidra til å etablere en møteplass for
kommunen, områdekonsesjonær og andre lokale energiaktører. Veilederen beskriver
hvordan denne prosessen kan gjennomføres.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2009/veileder2009_02.pdf