Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder til damsikkerhetsforskriften : planlegging og bygging
Ansvar:redaktør: Jens Nikolai Thom ; forfattere: Jens Nikolai Thom ... [et al.]
Forfatter:Thom, Jens Nikolai
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:16 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer: 351.824.11(481) / 351.82:627.8(481)
Serie:NVE Veileder ; 2012:8
Emneord:Dambygging / Sikkerhetsforskrifter / Vassbygging / Vassdragsanlegg
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Dag Norum, Oddvar Indrebø, Hanne Marthe Østvold, Egil Hyllestad, Jens Nikolai Thom
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen utdyper bestemmelser gitt i forskrift om sikkerhet ved
vassdragsanlegg [1] (damsikkerhetsforskriften) §§ 5-1, 5-2, 6-1 og 6-2, og beskriver NVEs forvaltningspraksis innen vassdragssikkerhet ved behandling av planleggings- og byggeprosessen. Veilederen omhandler krav til dokumentasjon som må framlegges i forbindelse med plan- og byggefasen. Veilederen gjelder for anlegg i konsekvensklasse 1 – 4. NVE anbefaler at også anlegg i konsekvensklasse 0 prosjekteres med samme standard som for anlegg i klasse 1. Dette gjelder spesielt for anlegg som er konsesjonspliktige etter vassdragslovgivningen, der det alltid er NVE som står for byggesaksbehandlingen inklusiv godkjenning av tekniske planer.
Veilederen erstatter retningslinjer for planlegging og bygging fra 2002
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2012/veileder2012_08.pdf