Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flaumfare langs bekker : råd og tips om kartlegging
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:22 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:556.166.004
Serie:NVE Veileder ; 2015:3
Emneord:Bekker / Flomfare / Kartlegging
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rettleiaren gir råd om korleis ein kan identifisere og kartleggje
flaumutsette område langs bekker. Formålet er å få kunnskap om fareområde slik at ein kan ta omsyn til faren og dermed redusere risikoen for skadar. Omsyn til flaumfare kan ein i praksis ta gjennom arealplanlegging, skadereduserande tiltak og beredskap. Rettleiaren må sjåast i samanheng med NVE si retningsline (2/2011): Flaum og skredfare i arealplanar
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf