Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker : veileder i utforming av meldinger, konsekvensutredninger og konsesjonssøknader
Ansvar:NVE-vassdragsavdelingen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:100 s. + vedlegg
ISBN/ISSN:82-410-0323-4 / 0802-2569
Klassenummer:347.232:621.311
Serie:NVE Veileder ; 1998:1
Emneord:Konsekvensutredning / Konsesjonsbehandling / Vannkraftutbygging
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Denne veilederen gjelder utforming av meldinger og søknader for vannkraftutbygging. Veilederen omfatter alle sakstyper fra mikrokraftverk til de største prosjekter. En del andre søknader i tilknytning til bestående anlegg er også beskrevet i veilederen. Veilederen bygger på og erstatter NVEs tidligere rundskriv 36 og Miljøverndept. veileder T-1015 om konsekvensutredninger. Den erstatter kap.6.2.5 om opprustning/ombygging av kraftverk i NVEs publikasjon 02-1993 Inngrep i vassdrag. NVEs V-notat 21/97 om mikro- og minikraftverk er tatt inn i veilederen. Målgruppen er i første rekke tiltakshavere og konsulenter som foretar planlegging og utredningsarbeid i forbindelse med meldinger og søknader. Den vil også gi nyttig informasjon til høringsinstanser og andre som på en eller annen måte er involvert i konsesjonsbehandlingen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/1998/veileder1998_01.pdf