Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) : revidert utgave : mal for utarbeidelse av rapport
Ansvar:Auen Korbøl, Dag Kjellevold og Odd-Kristian Selboe
Forfatter:Korbøl, Auen / Kjellevold, Dag / Selboe, Odd-Kristian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009.- rev. utg.
Omfang:22 s. - ill. (noen kol.).- rev. utg.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:627.8:574.4/.5.087
Serie:NVE Veileder ; 2009:3
Emneord:Biologisk mangfold / Dokumentasjon / Konsesjonsvilkår / Rapportering / Småkraftverk
Note:Dokumentet er en revidert utgave av NVE Veileder 2007:3
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne veilederen tar bare opp kravene til undersøkelse av biologisk
mangfold, som igjen bare er ett av flere tema som må utredes på miljøsiden. Det
vises i denne forbindelse til NVEs mal for småkraftverksøknader. Veilederen er en
videreføring av NVE Veileder 2004:1 og 2007:3.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2009/veileder2009_03.pdf