Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hensynet til kulturminner og kulturmiljø ved etablering av energi- og vassdragsanlegg : veileder
Ansvar:redaktør: Siv Sannem Inderberg ; forfatter: Asle Selfors
Forfatter:Selfors, Asle / red.: Inderberg, Siv Sannem
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:25 s. - kol. ill.
Klassenummer:351.85:621 / 502.3:620.9 / 903+904]:621
Serie:NVE Veileder ; 2004:2
Emneord:Energianlegg / Kraftanlegg / Kraftutbygging / Kulturarv / Kulturforvaltning / Kulturminner / Kulturminnevern / Kulturvern
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Sammendrag: Veilederen består av to deler. I første del (kap 1, 2, 3 og 4)
gjennomgåes og diskuteres lovverket som gjelder for forvaltning av kulturminner og
kulturmiljø. For energi- og vassdragsanlegg er dette kulturminneloven, energiloven
og plan- og bygningsloven. I siste del ser vi på problemstillinger som er spesielt
aktuelle for ulike typer energi- og vassdragsanlegg. I vedlegg 1 er det satt opp en
tabell som gir en oversikt over nødvendig kontakt mellom utbygger og henholdsvis
energi- og kulturminnemyndighetene og hvilke oppgaver som skal gjøres på ulike
tidspunkt i konsesjonsprosessen. Vedlegg 2 gir en oversikt over de ulike
kulturminnemyndighetene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2004/veileder2004_02.pdf