Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg
Ansvar:redaktør: Lisa Vedeld Hammer ; forfattare: Tanja Midtsian ... [et al.]
Forfatter:Midtsian, Tanja / red.: Hammer, Lisa Vedeld
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:[45] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2995-0 / 1501-0678
Klassenummer:351.824.11(481)
Serie:NVE Veileder ; 2020:2
Emneord:Konsesjonsbehandling / Kraftledninger / Nettanlegg / Overføringsanlegg / Transformatorstasjoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Veilederen erstatter 'Veileder for utforming av søknader om anleggskonsesjon for kraftoverføringsanlegg' (NVE Veileder 4/2013)
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Tanja Midtsian, Martin Windju, Lars H. Seim og Anine M. Andresen
Innhold:Sammendrag: Denne veilederen gjelder utarbeidelse av søknader om anleggskonsesjon for nettanlegg i medhold av energiloven. Veilederen gjelder også for utarbeidelse av søknader om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven. Målgruppen for veilederen er i første rekke tiltakshavere og konsulenter som er ansvarlig for planlegging og utredning ved søknader etter energiloven og ekspropriasjonsloven, men den også rettet mot selskaper som planlegger nettanlegg for produksjon- eller forbruk av elektrisk energi. Den vil også kunne gi nyttig informasjon til høringsinstanser eller andre som på en eller annen måte er involvert i konsesjonsbehandlingen. Veilederen blir ikke trykket opp i papireksemplarer, men kun utgitt på NVEs internettsider. Revisjoner av veilederen vil skje fortløpende, og vi anbefaler tiltakshavere å benytte siste
versjon på www.nve.no
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_02.pdf