Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Fjernvarmeberedskap : veiledning
Ansvar:forfattere: Helge Ulsberg
Forfatter:Ulsberg, Helge
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:29 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:620.9:697.34.004(481)
Serie:NVE Veileder ; 2015:5
Emneord:Beredskap / Energisystemer / Fjernvarme
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Sikker fjernvarmeforsyning er av stadig større betydning for et
velfungerende samfunn. Dette gjelder innenfor alle områder – helseinstitusjoner, offentlige virksomheter, næringsliv og husholdninger. Brudd i leveringen av varme gir store utfordringer når området er stort og varigheten lang. God beredskap er viktig slik at anlegg kan repareres raskt ved feil. Veiledningen omhandler sikrings- og
beredskapstiltak for fjernvarme med utgangspunkt i krav i energiloven,
beredskapsforskriften og energilovforskriften
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_05.pdf