Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sikkerhet og miljø for små vassdragstiltak med konsesjon : veileder for planlegging, bygging og drift av små vassdragstiltak med konsesjon etter vannressursloven
Ansvar:Jan Henning L'Abée-Lund
Forfatter:L'Abée-Lund, Jan Henning
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:7, 8 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:351.79:626/627(481)
Serie:NVE Veileder ; 2007:4
Emneord:Miljøtiltak / Sikkerhetstiltak / Vassdragsforvaltning / Vassdragstiltak
Geografiske emneord:Norge
Note:VEILEDEREN ER IKKE GYLDIG - erstattet av NVE Veileder 2008:1
Innhold:Sammendrag: Veilederen gir informasjon om viktige forhold innehavere av
vassdragskonsesjon må kjenne til for å kunne gjennomføre tiltaket det er gitt
tillatelse til. Avslutningsvis presenteres et arbeidshefte som viser hvordan man kan
dokumentere internkontroll for et vassdragstiltak.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering: