Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann : veileder
Ansvar:red.: Anne Hustveit
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:41 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Serie:NVE Veileder ; 2002:1
Emneord:Grunnvann / Konsekvensutredning / Konsesjonsbehandling / Vannkraftutbygging / Vassdragstiltak
Geografiske emneord:Norge
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2002/veileder2002_01.pdf