Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder for planlegging, bygging og drift av små vassdragstiltak med konsesjon
Ansvar:redaktør: Jan Henning L'Abée-Lund og Grethe Holm Midttømme ; forfattere: Jan Henning L'Abée-Lund ... [et al.]
Forfatter:L'Abée-Lund, Jan Henning / red.: Midttømme, Grethe Holm
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:8 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:351.79:626/627(481)
Serie:NVE Veileder ; 2008:1
Emneord:Miljøtiltak / Sikkerhetstiltak / Vassdragsforvaltning / Vassdragstiltak
Geografiske emneord:Norge
Note:VEILEDEREN ER IKKE UTGÅTT
Revidert utgave av NVE Veileder 4:2007
Forfattere: Jan Henning L'Abée-Lund, Jon Arne Eie, Lars Grøttå, Grethe Helgås, Egil
Hyllestad, Morten Kielland, Grethe Holm Midttømme, Dag T. Norum og Jens N. Thom
Innhold:Sammendrag: Veilederen gir informasjon om viktige forhold innehavere av
vassdragskonsesjon må kjenne til for å kunne gjennomføre anlegget det er gitt
tillatelse til.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2008/veileder2008_01.pdf