Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Rammer for utbygging og drift av fjernvarme : veileder
Ansvar:forfattere: Asle Selfors og Jørgen Kocbach Bølling
Forfatter:Selfors, Asle / Bølling, Jørgen Kocbach
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:19 s. - kart
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:697.34:351.824.11(481)
Serie:NVE Veileder ; 2011:3
Emneord:Driftsplanlegging / Fjernvarmeanlegg / Konsesjonsbehandling / Utbygging
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Rammer for utbygging og drift av fjernvarme
Innhold:Sammendrag: Formålet med veilederen er å avklare rammer for utbygging og drift
av fjernvarmeanlegg. Veilederen gir en beskrivelse av problemstillinger som
gjennom de senere årene har vært reist av fjernvarmeselskaper, kommuner eller
byggeiere som berøres av fjernvarme. Veilederen gis ut parallelt med NVE
Veileder 2011:2, som omhandler krav til søknader om å bygge og drive
fjernvarmeanlegg, herunder utvidelser av eksisterende anlegg
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2011/veileder2011_03.pdf