Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder for lokale energiutredninger
Ansvar:Monica Havskjold
Forfatter:Havskjold, Monica
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:22 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Serie:NVE Veileder ; 2003:3
Emneord:Energi / Energiforsyning / Energistatistikk / Lokal elforsyning / Områdekonsesjoner
Innhold:Sammendrag: Forskrift om energiutredninger trådte i kraft 1.1.2003. Som en følge
av dette har NVE utarbeidet en veileder for lokale energiutredninger. Det arbeides
også med en tilsvarende veileder for regionale kraftsystemutredninger. Hensikten
med veilederen for lokale energiutredninger er flerdelt: En ønsker å gi en
begrunnelse for tiltaket ved å beskrive hensikt og prosess som ligger bak
utarbeidelse av forskrift om energiutredninger, og da med spesiell fokus på den delen
som gjelder lokale energiutredninger. Lokale energiutredninger representerer en helt
ny type oppgave for områdekonsesjonærer, og veilederen skal være et hjelpemiddel
i forhold til hva som forventes av innhold i en slik utredning. Lokale energiutredninger
er i første rekke et informasjonsvirkemiddel, og skal blant annet bidra til å etablere en
møteplass for kommunen, områdekonsesjonær og andre lokale energiaktører.
Veilederen beskriver hvordan denne prosessen kan gjennomføres. Veilederen er
relativt generell, og inneholder først og fremst utdyping av forskriftsteksten, samt en
tydeliggjøring av hva NVE forventer skal komme ut av prosessen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2003/veileder2003_03.pdf