Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Rettleiar for utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter energilova
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:15 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:351.824.11(481)
Serie:NVE Veileder ; 2011:6
Emneord:Energiloven / Konsesjonsvilkår / Kraftanlegg / Kraftproduksjon
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk og vil bli revidert etter behov
Innhold:Sammendrag: Dette er ein rettleiar for å utarbeide miljø-, transport- og anleggsplan
(MTA) for anlegg som har anleggskonsesjon etter energilova (vindkraftanlegg og
overføringsanlegg). I staden for å spesifisere alle forhold om kva ein slik plan skal
innehalde i sjølve konsesjonen, har NVE utarbeidd ein rettleiar. Rettleiaren er forma
som ei sjekkliste/disposisjon for kva tilhøve det normalt vil vere aktuelt å omtale i ein
slik plan
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2011/veileder2011_06.pdf