Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skogrydding i kraftledningstraséer : forsyningssikkerhet, miljø- og landskapshensyn
Ansvar:redaktør: Olav Haaverstad og Øystein Gåserud
Forfatter:red.: Gåserud, Øystein / red.: Haaverstad, Olav
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:24 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:621.315:630.004(481)
Serie:NVE Veileder ; 2016:2
Emneord:Kraftoverføring / Ledningsnett / Skogrydding / Trefall
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: For å redusere antall strømbrudd som følge av trefall på kraftledninger
og lengden på disse, er det viktig at skogrydding planlegges og utføres på en god måte. Risikovurdering med påfølgende nødvendige tiltak bør være styrende for skogryddingen. Tilstrekkelig bredde på gaten som ryddes er avgjørende for å hindre trepåfall, men må vurderes enkeltvis for ulike strekninger og ledningstyper. Skogryddingen må gjennomføres slik at den ivaretar nødvendige miljøhensyn. Rydde- og skjøtselsplaner er et godt verktøy for å sikre at hensyn ivaretas
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_02.pdf