Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Visuell innvirkning på kulturminner og kulturmiljø : vindkraftanlegg og kraftledninger
Ansvar:redaktør: Arne Olsen, Ingvild Vaggen Malvik og Yngvild Pernell Haugen ; forfatter: Inge Lindblom og Gro Jerpåsen
Forfatter:Lindblom, Inge / Jerpåsen, Gro / Malvik, Ingvild Vaggen / Haugen, Yngvild Pernell / red.: Olsen, Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:22 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:621.315+621.548]:351.853(481) / 621.315+621.548]:502.35(481)
Serie:NVE Veileder ; 2008:3
Emneord:Estetikk / Kraftledninger / Kulturmiljø / Kulturminner / Vindkraftanlegg
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Veilederen ble publisert i 2009
Innhold:Sammendrag: Hensikten med denne veilederen er å gi råd til aktører og
forvaltningsinstanser som er involvert i planlegging av vindkraftverk og
kraftledninger. Den tar for seg viktige aspekter ved visuell innvirkning på
kulturminner og kulturmiljø ved etablering av vindkraftverk og kraftledninger, og
metoder som kan benyttes i konsekvensutredninger. En sjekkliste er vedlagt for
vurdering av visuell innvirkning på kulturminner og kulturmiljø.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2008/veileder2008_03.pdf