Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kantvegetasjon langs vassdrag
Ansvar:forfattere: Inger Staubo ... [et al.]
Forfatter:Staubo, Inger
Materialtype:NVES utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:19 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1825-1 / 1501-0678
Klassenummer:351.79:502.33(282.248.1)
Serie:NVE Veileder ; 2019:2
Emneord:Fylkesmann / Grunneier / Kantvegetasjon / Kommune / Vannressursloven
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Inger Staubo, Kjell Carm, Bente Ågren Høegh, Jan Henning L'Abée-Lund og Silje Åkre Solheim
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Vegetasjonen langs vassdrag, kantvegetasjonen, er et tydelig landskapselement. Den har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon. Kantvegetasjonens betydning gjenspeiles også i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak. De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan-og bygningsloven. Disse lovene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater. Denne veilederen skal bidra til avklaring av myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf